Orang yang Berhak Mengurusi Jenazah

Orang yang diwasiyatkan, dengan ketentuan, orang yang diwasiatkan bukan orang fasik ataupun pakar bidah. Ulama ataupun pemimpin agama Orang tua dari jenazah tersebut Kanak- kanak sang...