Alat Untuk Menghitung Serta Menulis Suhu

Temperatur atau Suhu udara ialah satu perkembangan dingin atau panas udara yang diukur dengan memakai satuan-satuan temperatur. Satuan-satuan temperatur ialah celcius, kelvin, farenheit, reamur, dan lain-lain....